กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบประชุมชีแจงผลการดำเนินงาน

ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (7 มกราคม 2566) นายกิตติ อุดม ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ จัดประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ และการเก็บเงินสัจจะประจำเดือน โดยมีนางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ ผู้แทนนายอำเภอสัตหีบ นางพรปวีณ์ จรครบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อดีตพัฒนาการ อ.สัตหีบ ผู้รวมก่อตั้งและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ นายรัชเดช เพชรเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อ.สัตหีบ ที่มารับหน้าที่ใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบด้วย

กิจกรรมในวันนี้ ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับสมาชิก ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 150 ถุง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายกิตติ อุดม ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากนายอัครพล แสงศรี (ผู้ใหญ่บอม) ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.สัตหีบ และปฏิทิน จากนายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ (สจ.แดง) สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี เขตพื้นที่สัตหีบ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2566 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

สำหรับ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวของประชาชนด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และใช้เงินในการลงทุนประกอบอาชีพ และใช้จ่ายทั้งของตนเองและบุคคลอื่นๆ ภายในกลุ่ม บริหารและจัดการโดยสมาชิก ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนี้ขึ้นทั่วประเทศ อีกด้วย.