-การศึกษาภาพข่าว

8 โรงเรียนร่วมประชันแข่งวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลงครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่บริเวณลานเครื่องบิน ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลงครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ ไลออน สมภพ พิชัยวงศ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี, นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นต้น

ไลออน บรรจง บัณฑูรย์ประยุกต์ อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี กล่าวว่า การแข่งขันวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลงครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีความอดทน และมีสมาธิ อีกทั้งสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวงการดนตรีของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้วงโยธวาทิตไทย เข้าสู่การแข่งขันระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของไทย ประสบความสำเร็จได้รับเหรียญทองระดับชิงแชมป์โลก ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน ทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 3, โรงเรียนเมืองพัทยา 6, โรงเรียนเมืองพัทยา 9, โรงเรียนเมืองพัทยา 11, โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา,โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์), โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” และโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

สำหรับเพลงที่ใช้ในการประกวด เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย “เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน” และ”เพลงไลออนส์สปิริต” ทีมที่ชนะเลิศอันดับอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท และ 5,000 ตามลำดับ

ส่วน 5 ทีมที่เหลือจะได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษาทีมละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อธิบดี บุญชารี รายงาน