-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยารอดแล้ว!ค่าฝุ่น PM 2.5 อยูในเกณฑ์ดี ทำกิจกรรมกลางแจ้งและออกกำลังกายได้

             นายมโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ว่า หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองพัทยาต้องประสบภาวะค่าฝุ่นละอ่อง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยเกิดจากหลายปัจจัยและพื้นที่โดยใรอบและใกล้เคียงเมืองพัทยาก็มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานทำให้เมืองพัทยาได้รับผลพวงไปด้วย

            ทั้งนี้จากการตรวจสอบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองพัทยา โดยได้มีการนำเครื่องตรวจวันค่าฝุ่นไปติดตั้งไว้ที่บริเวณแยกพัทยากลางซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูง พบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ 24 มกราคม 2563 วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ ออกกำลังกายได้ โดยค่าฝุ่นที่เมืองพัทยาวัดได้ อยู่ที่ 27 ไมครอน

            นอกจากนี้ จากเว็บไซต์ airvisual.com เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันที่ 26 ม.ค.2563 พบว่าค่า AQI และPM2.5 อยู่ในเกณฑ์ดี คือระหว่าง 8-9.5 µg/m³

            รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับสาเหตุของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นั้นส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่รอบข้างและพื้นที่ใกล้ ๆที่มีค่าฝุ่นละอองสูง เมืองพัทยาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย