+ชุมชน

หวั่นปิดตัว! เมืองพัทยาเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ “ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กฯ” หลังผู้สนับสนุนหด เหตุพิษเศรษฐกิจ

            จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาตั้งแต่ปลายปีกลาย ทำให้การสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้กับสนับสนุนศูนย์การค้าต่อต้านมนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด หยุดการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เหลือเพียงองค์กรเดียวที่ยังให้การสนับสนุนงบประมาณเดือนละ 95,000 บาท และจะสิ้นสุดในสิ้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้าต่อต้านมนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ที่จะต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดุเด็กในความดูแลถึง 40 ชีวิต และเจ้าหน้าที่ที่เหลืออีก 4 ชีวิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 170,000 บาท ซึ่งจาการสนับสนุนที่ได้รับขณะนี้ จึงไม่เพียงพอที่จะดูแล เด็กๆ ภายในศูนย์ ทั้งนี้หากอนาคตยังไม่มีองค์หรือหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนศุนย์ดังกล่าวอาจจะต้องปิดตัวลง

            ต่อมาที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือศูนย์ต่อด้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด โดยมี นางโสภิณ เทพจักร กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือไดอาน่า กรุ๊ป นางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา น.ส.ไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ตัวแทนเครือข่าย และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมหารือแนวทางช่วยเหลือกันอย่างพร้อมเพรียง

 

            ในที่ประชุมหลายภาคสวนได้มีการเสนอแนวทางการช่วยเหลือศูนย์การค้าต่อต้านมนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ทั้งในส่วนภาครัฐ จะเร่งหาแนวทางการให้การช่วยเหลือโดยไม่ให้ผิดเกณฑ์การอนุมัติงบประมาณตามระเบียบราชการกำหนดไว้ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนในระยะยาว ส่วนภาคเอกชนจะเร่งระดมทุนให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงปี 2563 ไปก่อน พร้อมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการหาแหล่งทุนสนับสนุนศูนย์การค้าต่อต้านมนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด พร้อมทั้งจะมีการจัดทำประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

            สำหรับศูนย์การค้าต่อต้านมนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน จากการค้ามนุษย์ในเขตเมืองพัทยา บางละมุงและพื้นที่ต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน ถึง 12 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 ไร่ ตั้งอยู่ ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายศุภกร โนจา เป็นผู้อำนวยการ เปิดดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ มาตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2551