-บริหารท้องถิ่น

เร่งล้อมคอก..ทต.หนองปรือเล็งออกมาตรการดูแลสวนสาธารณะ หลังเกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต

            จากกรณีเกิดเหตุการณ์เยาวชนวัย 17 ปี ว่ายน้ำไปเก็บลูกฟุตบอลที่เตะตกลงไปในสระน้ำของสวนสาธารณะ และหมดแรงจมน้ำเสียชีวิต สร้างความเสียใจแก่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเยาวชนรายนั้นเป็นอย่างมาก

            ต่อมา นายมาย ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาเป็นการเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไข  โดยสภาได้เตรียมประชุมนอกรอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและวางมาตราการในการใช้สวนสาธารณะใหม่  อาทิ พิจารณาช่วงเวลาเปิดปิด  การทำประตูเข้าออกสวนสาธารณะที่มีความแข็งแรง และครอบคลุมทุกด้าน  การบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความสะอาดของสวน ซึ่งมาตรการในการรักษาความสะอาด ทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้กองสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลความสะอาดของสวนสาธารณะ

            ส่วนในเรื่องของความปลอดภัย ทางเทศบาลเตรียมจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดูแลภายในส่วนหลังจากที่ปิดสวนสาธารณะ  คือหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก  นอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้ปกครองช่วยกันตักเตือน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อรักษาบรรยากาศของสวนสาธารณะให้มีความสนุกสนาน  ไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นอีก