“สนธยา”อ้าง 2เหตุ ขยายสัญญาโครงการก่อสร้างของเมืองพัทยา หลังทำล่าช้า กระทบปชช.

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  (21 ม.ค.) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประ ธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้า ที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของเมืองพัทยา ทั้งโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างได้โดยปกติและโครงการก่อสร้างที่ประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้แผนงานในการดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและ TOR ที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ รวมถึงบางโครงการอาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนและปรับแบบการก่อสร้าง อาทิ โครงการก่อสร้างท่อระ บายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ-สว่างฟ้า ที่ได้ปรับแบบการวางท่อตั้งแต่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือไปถึงสะพานยาวนาเกลือ โดยปรับเปลี่ยนการวางท่อจากบริเวณเซียนซือมาที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล

การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด อีกทั้งเพื่อติดตามในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในแต่ละโครงการ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาหารจราจรและปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ

สำหรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนนาเกลือ-สว่างฟ้าที่มีการแก้ไขปรับปรุงแบบการวางท่อนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแบบที่มีการแก้ไขคาดว่าปลายเดือนมกราคมนี้จะแล้วเสร็จ และพร้อมดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อไปได้ โดยสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในช่วงเดือนมีนาคม 2563 และจะต้องมีการขยายระยะเวลาออกไปด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ 1.เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบ และ2.ด้วยเมืองพัทยาได้ขอให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเมืองพัทยาจะนำองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อนี้มาพิจารณาในการอนุมัติให้ผู้รับจ้างขยายเวลาในการก่อสร้าง โดยในส่วนอื่น ๆที่ไม่ได้มีการแก้ไขในเรื่องของแบบการก่อสร้าง ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างไปตามแผนที่กำหนด โดยบริเวณถนนสว่างฟ้านั้นจะมีการเปิดหน้างานในวันที่ 27 มกราคมนี้

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ในส่วนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล นั้นขณะนี้ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างนอกเหนือจากตามแผนงาน อาทิ การว่างท่อบ่อพักที่ดำเนินการก่อสร้างเกินกว่างวดงาน เมืองพัทยาจึงพิจารราปรับแผนการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานและสัญญาที่กำหนดไว้ เนื่องจากในบ้างครั้งการวางงวดงานนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามสภาพที่เกิดขึ้นอย่างกรณีการวางท่อในบางช่วง การวางท่อต้องวางในครั้งเดียวในระยะทางหนึ่ง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม TOR เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ทั้งผู้รับจ้างและเมืองพัทยา รวมถึงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ส่วนความคืบหน้าการการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปากทางวอล์คกิ้งสตรีท ไปถึงโค้งโรงแรมดุสิต ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ 95 ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 55 % ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบในการก่อสร้างนั้น เกิดจากการที่เมืองพัทยาแจ้งให้มีการหยุดการดำเนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 30 วัน และติดปัญหาเรื่องแนวสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จำนวน 34 จุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติขยายสัญญาจ้าง ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้าออกไปถึง 83 วัน เป็นต้น