มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน Work Ability Asia Conference 2022 ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน Work Ability Asia Conference 2022 โดยมี นายสุขุม ธนะสิงห์ รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน อาทิ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นายรัฐกิจ เฮงตระกูล สมาชิกตลอดชีพพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นต้น

งาน Workability Asia Conference 2022 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรคนพิการ และ Workability Asia จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมค้นหาแนวทางใหม่หๆ ในการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความสามารถ และการประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในภาพรวมต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Workability Asia Conference 2022 ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม ศกนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องอาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ปั่นป่วน, การแสดงนิทรรศการด้านอาชีพคนพิการ และกิจกรรมตลาดนัดของดีเมืองพัทยา