วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยา อบรมให้ความรู้ อสม.ทูตไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์ เรื่อง “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว”

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (17 ส.ค.2565) สธ.เมืองพัทยา จัดให้มีการประชุม อสม.เมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 200 คน พร้อมแนะนำ อสม.ใหม่ จำนวน 37 คน ที่ผ่านการอบรมตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี เรื่อง “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท “อสม.ทูตไอโอดีน” โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งต้องการไอโอดีนมากกว่าคนธรรมดา หน้าที่ของ อสม.ทูตไอโอดีน ประกอบด้วย การสำรวจหญิงตั้งครรภ์และแนะนำฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์, เยี่ยมบ้านติดตามการรับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน และการรับประทานอาหาร และติดตามเยี่ยมหลังคลอด

ไอโอดีน เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับสารไอโอดีนในปริมาณไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้เด็กในครรภ์มีความพิการทางสมองได้ เป็นภาวะอันตรายที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงควรได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอจากการบริโภคอาหาร เนื่องจากสารไอโอดีนเป็นสารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้

นอกจากนี้ พบว่าในหญิงตั้งครรภ์จะมีการทำงานของไตที่หนักกว่าคนทั่วไป ทำให้เกิดการขับไอโอดีนออกจากร่างกายปริมาณมากกว่าคนอื่น จึงควรบริโภคไอโอดีนให้มากกว่าปกติ โดยไอโอดีนจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับไอโอดีนอย่างน้อย 250 ไมโครกรัมต่อวัน