คริสตศาสนิกชนนับหมื่นเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศล ประจำปี 2565

ที่สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (ซอยชัยพฤกษ์) (29 ก.ค.2565) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศล ประจำปี 2565 โดยมีนางสุนีย์ ศรีทะวงศ์ รองประธานมูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ และนายอาทิตย์ สุขตน ผู้บริหารโครงการฯ กล่าวต้อนรับ โดยมีคริสตศาสนิกชนเข้าร่วมหมื่นกว่าคน

สำหรับ มูลนิธิ โฮป อะคาเดมี่ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลครอบครัวการกุศล ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป เป็นนักกีฬาในเครือข่ายชมรมฟุตบอลทั่วประเทศ มีความมุมานะ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง สู่การเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และก้าวไปสู่การเป็นตัวแทน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ พร้อมร่วมชมกิจกรรมพิธีเปิด ที่ทางคณะผู้จัดๆ ขึ้นอย่างอลังการ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วย.