ยะลา เตรียมจัดงาน “ปากายัน มลายู” ดันเมืองยะลาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้ามลายู

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (27ก.ค.2565) นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายมูฮัมหมัด ริซวาน อบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และน.ส.รัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ปากายัน มลายู” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 นี้ ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลนครยะลา

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาแต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ประกอบกับข้อมูลทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการแต่งกาย ชาวยะลาปัจจุบันแต่งกายกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดยะลา มีการจำหน่ายเสื้อผ้ามลายูจำนวนมากถือเป็นโอกาสทางเศรฐกิจในการสร้างเมืองยะลาให้เป็นผู้นำแฟชั่น เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมเสื้อผ้ามลายูนานาชนิด นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการการออกแบบดีไซน์ ตัดเสื้อผ้าเอง ขายเอง นำออกมาจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ อย่างกว้างขวาง

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เมืองยะลามีร้านขายผลิตภัณฑ์ผ้าและร้านขายเสื้อผ้าเป็นจำนวนมาก และได้แต่สงสัยในใจว่าเขาจะขายให้ใคร เมื่อได้รับรู้จากผู้ประกอบการเมื่อครั้งจัดการประชุมระดมความคิดเห็น จึงได้ทราบว่ายะลามีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการขายออนไลน์และการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่ยังต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ การออกแบบแฟชั่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า การพรีเซ็นต์สินค้า การเข้าใจธุรกิจสินค้าแฟชั่น การสร้างแบรนด์ และการทำตลาดสินค้าแฟชั่น เพื่อให้การผนึกกำลังผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าในจังหวัดยะลา ผู้ผลิตผ้าพื้นเมือง นักออกแบบผ้าดีไชน์เนอร์ สามารถสร้าง House Brand เพื่อเป็นผู้นำแฟชั่น เทศบาลนครยะลาจึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่น จากสถาบันแฟชั่น Bangkok FA มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาไปเมื่อวันที่ 19- 21 กรกฎาคม 2565

นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การต่อยอดในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในวงการแฟชั่น มลายู หรือ “ปากายัน มลายู” จึงมีความคิดจัดเวทีการประกวดออกแบบลายผ้า และออกแบบ เครื่องแต่งกายให้ผู้ประกอบการผ้า ผู้ผลิตผ้าพื้นเมือง นักออกแบบผ้า ดีไชน์เนอร์ ได้มีโอกาสส่งผลงานการออกแบบลายผ้า และการออกแบบดีไซด์แฟชั่นมลายู เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการตื่นตัวในการแข่งขัน และผลักดันเมืองยะลาให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้ามลายู

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ “การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล”กิจกรรมการตัดสินการประกวด 2 ประเภท คือ

ออกแบบลายผ้า (มีผู้สมัครเข้ารับการประกวด จำนวน 31ราย ผ่านเข้ารอบ การคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 10 ราย เพื่อตัดสินรางวัลที่ 1-3 ) และออกแบบเครื่องแต่งกาย (มีผู้สมัครเข้ารับการประกวด จำนวน 65 ราย ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 19 ราย เพื่อตัดสินรางวัลที่ 1-3)

นอกจากนี้ มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ ไม่น้อยกว่า 40 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ เครื่องแต่งกายแฟชั่นมลายูจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน รวมทั้งเครื่องแต่งกายจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ซึ่งในทุกวันจะมีการจัดนิทรรศการ Workshop ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ หรือ ยังดีไซน์เนอร์ ให้สานต่อการออกแบบ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายมลายู จากผู้ประกอบการในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย