+บริหารท้องถิ่น

มพย.สั่งเร่งแก้ปัญหาการสร้างท่อรวมน้ำถนนนาเกลือฝั่งตอ.หลังพบท่อส่งน้ำเสียเดิมขวางทางระบายน้ำฝน

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ หลังจากเดินทางไปพร้อมกับผู้แทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจการดำเนินงานขุดฝังขุดฝังแผ่นชีทไพล์ เพื่อวางบ่อรับน้ำ ขนาด 9.00 x 10.00 เมตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์นี้ โดยจะใช้วิธีทยอยเปิดผิวจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบการวางแนวท่อระบายน้ำฝนเพื่อระบายลงสู่คลองปึกพลับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือนั้น พบว่าบริเวณช่องทางการจัดสร้างบ่อพักเพื่อระบายน้ำฝนตามแผนนั้น จากการขุดเจาะผิวจราจรพบท่อระบายน้ำเสียเดิมจากสถานีสูบเป็นบ่อพักขนาดใหญ่ พร้อมท่อส่งน้ำเสียขนาด 80 ซม. กีดขวางทางอยู่ทำให้ไม่สามารถเปิดช่องระบายน้ำตามแผนได้ กรณีดังกล่าวได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาเร่งมาตรวจสอบและออกแบบวางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการสามารถดำเนิน การตามแบบที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นการเร่งด่วน