นายกเมืองพัทยาก้นร้อน แจงเหตุนำแผงเหล็กปิดกั้นพื้นที่รอยต่อชายหาดนาจอมเทียน-หาดจอมเทียน สกัดกลุ่มผู้ค้ารุกล้ำ

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา เมืองพัทยาโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตรับผิดชอบชายหาดจอมเทียน ได้มีการนำแผงเหล็กจำนวนหนึ่งมาปิดกั้นแนวเขตระหว่างรอยต่อชายหาดนาจอมเทียน เพื่อหวังแสดงเขตรับผิดชอบบนพื้นที่ชายหาด ระหว่างเทศบาลนาจอมเทียนกับเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลใดก็ตามมาบุกรุกทำกินในพื้นที่ชายหาดพื้นที่สาธารณะที่เมืองพัทยารับผิดชอบที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หลังเทศบาลนาจอมเทียนได้มีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะ ที่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนชายหาดและมีการแชร์ข่าวออกไปทั่ว ซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสมเพราะชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณจอมเทียน ซอย 19 ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตรอยต่อระหว่างชายหาดนาจอมเทียนและชายหาดจอมเทียน เพื่อชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงกรณีที่มีการนำแผงเหล็กมาปิดกั้นพื้นที่รับผิดชอบระหว่าง 2 ชายหาด ซึ่งทำให้ถูกมองว่าไม่เหมาะสมและอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการของเมืองพัทยา จนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตามมาได้

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจากปัญหาที่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดนาจอมเทียน จนเกิดปัญหาตามมาหลายด้านให้กับประชาชนและผู้ประกอบ การบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน จนทางเทศบาลนาจอมเทียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการกำลังเพื่อทวงคืนที่สาธารณะระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรที่ผู้ประกอบการนำสินค้ามาตั้งจำหน่ายเป็นจำนวนมาก โดยถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องด้วยชายหาดถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมืองพัทยาจึงได้นำแผงเหล็กมาปิดกั้นแนวเขตระหว่างเขตรับผิดชอบของเมืองพัทยากับชายหาดนาจอมเทียน และเพื่อไม่ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของมาวางขายและแสดงพื้นที่ที่เมืองพัทยารับผิดชอบ หลังกลุ่มผู้ประกอบการถูกผลักดันในการทวงคืนพื้นที่จากเทศบาลนาจอมเทียน ขณะที่เมืองพัทยายังไม่มีนโยบายเรื่องของการนำสินค้ามาวางขายชายหาด เพียงแต่จะให้มีการประกอบกิจการร่มเตียง รวมถึงการสงวนพื้นที่ชายหาดไว้เป็นพื้นที่สันทนาการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนเท่านั้น

นายเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า การนำแผงเหล็กมาปิดกั้นบนชายหาดนั้นก็เพียงให้มีการทราบแนวเขตระหว่าง 2 เทศบาล โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดกั้นแนวเขตเพียง 1 ชั่วโมง ก็นำแผงเหล็กออก เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดนาจอมเทียนและชายหาดจอมเทียน ก็สามารถเดินเล่นพักผ่อนได้ตามปกติ ซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาและเทศบาลนาจอมเทียนจะมีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายหาดทั้ง 2 แห่งร่วมกันต่อไป