“เบียร์ ปรเมศวร์”นายกเมืองพัทยา เข้าทำงานวันแรก ตั้งที่ปรึกษาฯ วางนโยบายทำงานต่อยอด ต่อเนื่อง ไม่เอาขรก.ทุจริต

ที่ห้องประชุมวันที่ (20 มิ.ย.2565) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่วันแรก หลังมีการประกาศรับรองจาก กกต. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศาลาว่าการเมืองพัทยา ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ ศาลพระพิฆเณศ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้วางพวงมาลัยดอกไม้สักการะต่อหน้ารูปปั้นนายปริญญา ชวลิตธำรง เจ้าของที่ดินก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา ก่อนจะเปิดห้องประชุมทัพพระยา 401 เรียกบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน

ทั้งนี้ ได้มีการลงชื่อรับรองคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย ตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายมาโนช หนองใหญ่ นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ และน.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา -ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ได้แก่ นายธัชชัย สุภรพสุพัฒน์ นางสาวยุวธิดา จีรภัทร์ นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ และนายปรีชา ค้าขาย

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายวรพต พงษ์พาลี, นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด, นายพิทยา ภิรมย์อ้น และนายชูเกียรติ หนองใหญ่

นอกจากนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ยังได้วางนโยบายการทำงานด้วยว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ มีความตั้งใจที่เข้ามาบริหารท้องถิ่นตามแนวทาง Resilience City คือเป็นเมืองพลวัต จะเป็นผู้นำที่มีความยืดหยุ่นและทำงานมีแผนการรองรับ ในทุกๆ เรื่อง โดยจะนำเป้าหมายและนโยบายที่ได้รณรงค์ไว้กับพี่น้องประชาชนมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในช่วงตลอดระยะเวลา 4 ปีที่บริหารงาน โดยแนวทางการทำงานจะทำเป็นลูกศรแนวขนาน ไม่ใช่สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ผู้บริหารในทุกๆ ระดับต้องทำงานควบคู่กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการมีประชาชนเครือข่าย ในการร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่วมกันทำงานแบบพี่น้อง เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่ละเลยในเรื่องของการกระทำที่ “ทุจริต” การทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด ส่วนเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาถนนหนทาง ที่ได้รับเสียงสะท้อนมาจากประชาชนจำนวนมากว่า บางเส้นทางมีการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เป็นอันตรายกับผู้สัญจรไปมา ทุก ๆ เส้นทางที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ และไม่ละเลยในเรื่องของการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มมากขึ้น รวมถึงการจะเปิดพื้นที่ค้าขาย การสร้างความร่วมมือกับเจ้าของกิจการในการนำบุคคลมาทำงานเป็น Part Time Center มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การทำงานขอให้ทุกคนทำตามเจตนารมณ์ในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้ประชาชน ไม่มีคำว่าเจ้านาย ไม่มีคำว่าลูกน้อง มีเพียงพี่น้องที่ตั้งใจทำงานให้กับเมืองพัทยาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการช่วยกันพัฒนาเมืองพัทยาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปต่อจากนี้ด้วย