ปธ.สภาเมืองพัทยา นำสม.เขต 4 ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน วอล์คกิ้งสตรีท

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยาใต้ โดยมีบริษัท ดี.ดี.อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้รับจ้าง คอยชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง

นายบรรลือ กล่าวว่าหลังการนำสายไฟฟ้าลงดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ที่เมืองพัทยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างมาก เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยาใต้ ระยะทาง 700 เมตร เพื่อให้ถนนวอล์คกิ้ง สตรีทมีความสวยงามมากขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว จะเป็นการรื้อบล็อกปูพื้นของเดิม และถมทรายปรับระดับ จากนั้นจะปูพื้นตัวหนอนบนถนนใหม่ที่ประกอบลวดลายทางด้านสถาปัตยกรรม ไปตลอดแนวถนนวอล์คกิ้ง สตรีท ทั้งนี้การดำเนินการปูตัวหนอนประกอบลวดลายนั้น ผู้รับจ้างจะดำเนินการเป็นช่วงๆ ช่วงละ 160 เมตร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนและผู้ประกอบการในถนนวอล์คกิ้งสตรีท ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่เมืองพัทยากำหนด

ประธานสภาเมืองพัทยา ยังกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างว่าเป็นเรื่องที่เมืองพัทยาส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้าจากการก่อสร้างของสายสื่อสารต่างๆ ทำให้งานก่อสร้างอาจจะไม่เสร็จตรงตามสัญญาจ้างที่กำหนดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยขณะนี้การก่อสร้างความคืบหน้าไปแล้วกว่า 27% คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2565