+ศาสนา/วัฒนธรรม

นายกเมืองพัทยา นำพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

เมื่อค่ำคืนวันที่ 16 ธ.ค.62ผ่านมา ที่วัดประชุมคงคา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดประชุมคงคา โดยมีพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ ตรงกับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต – ยกช่อฟ้าอุโบสถ วันมรณภาพ พระครูพิพัฒนธรรมคุณ (หลวงเตี่ย) เป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

พระครูวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา กล่าวว่า ช่อฟ้าอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงนำมาบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คงทนถาวร ไปอีกนานเท่านาน

พิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวัง มีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคาร และถือว่าเป็นทำให้อาคารสมบูรณ์ เป็นของสูงในสมัยโบราณถือกล่าวว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นการบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้น จึงจะยกช่อฟ้าได้ มิฉะนั้นจะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้

ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเชื่อว่า อานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม หาทำได้ยากมาก วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้า แค่ครั้งเดียวเท่านั้น