สปสช.ตรวจ โรงแรมแกรนด์เบลล่า เตรียมใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ที่โรงแรมแกรนด์เบลล่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. เจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากจากโรงพยาบาลบางละมุง ร่วมกันประชุมหารือการเตรียมความพร้อม การจัดโรงแรมแกรนด์เบลล่าให้เป็นโรงพยาบาลสนามเอกชนที่แรกของจังหวัดชลบุรี หลังจากทางโรงแรมได้เสนอตัวให้ใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลรักษาอาการผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่โรงแรมเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเบื้องต้นต้องมีการตรวจสอบจากกองทุน ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าปัจจุบันโรงแรมมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน

สำหรับหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนามตามเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ พบว่ามีมากมาย อาทิ ระบบระบายอากาศ , ระบบน้ำเสีย , ระบบการจัดการขยะ , ระบบขนส่งผู้ป่วย เป็นต้น หากมีข้อใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นการด่วน เพื่อให้เข้าระบบและหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลสนาม ที่ทาง สปสช.ได้กำหนดไว้ หากพบมีการปรับปรุงไม่มากก็อาจจะสามารถเปิดใช้งานได้ในวันที่ 9 เมษายนนี้ ซึ่งจะเปิดใช้ตึกบี ซึ่งมีทั้งหมด 134 ห้อง เป็นเฟสแรกก่อน ทั้งนี้หลักการคือจะนำคนไข้อาการน้อยหรือคงที่ มีประมาณ 80% เมื่อรักษาใน รพ.ของรัฐ รพ.เอกชน เป็นเวลา 7 วัน จนอาการคงที่ ไม่มีอาการของปอดอักเสบเพิ่ม ก็สามารถย้ายผู้ป่วยมานอนใน รพ.สนามเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีห้องพักและเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ยังได้มอบตู้คัดกรองให้กับเมืองพัทยาจำนวน 2 ตู้ ไว้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก เสมหะ น้ำลาย ฯลฯ ของผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างที่ได้ไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลบางละมุง ใช้เวลาในการตรวจสอบ ประมาณ 3 ชั่วโมง จะทราบผลทันที ถือเป็นการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงว่าติดเชื้อแล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้ไปแพร่ระบาดยังกลุ่มอื่นได้อีก

หากพบว่ากลุ่มเสี่ยงดังกล่าวติดเชื้อไวรัสแล้ว ก็จะส่งตัวข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป โดยหากอาการไม่รุนแรง ก็จะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งจุดคัดกรองดังกล่าวจะเริ่มใช้ในวันที่ 10 เมษายน ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมแกรนด์เบลล่า สำหรับประชาชนที่จะได้รับการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลบางละมุงก่อนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจุดคัดกรองดังกล่าวสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้วันละประมาณ 120 ราย