สมาคมผู้ประกอบค้าวอล์คกิ้งสตรีทฯ หารือเตรียมพร้อมพื้นที่รับนักท่องเที่ยว หลังพบปัญหาผิวถนนขรุขระ-แสงสว่างไม่พอ

ที่ ร้านคิงซีฟู๊ด พัทยา นายนริศ เพ็ชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบค้าวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยาพร้อมด้วย นางเปรมฤดี แซ่โค้ว อุปนายกสมาคมผู้ประกอบค้าวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา และคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบค้าวอล์คกิ้ง สตรีท ร่วมประชุมหารือปัญหาและการเตรียมความพร้อมพื้นที่ถนนวอล์คกิ้ง สตรีท เพื่อรับนักท่องเที่ยว หลังรัฐบาลเปิดประเทศและผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ให้เปิดสถานบันเทิงในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด ให้ขายและนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

นางเปรมฤดี แซ่โค้ว อุปนายกสมาคมผู้ประกอบค้าวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดประเทศและผ่อนปรนมาตรากรป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นที่ในถนนวอล์คกิ้ง สตรีท รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ภายในวอล์คกิ้ง สตรีท คณะกรรมการสมาคมฯ จึงประชุมหารือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งเรื่องปัญหาจราจร พื้นผิวจราจร แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่ในวอล์คกิ้ง สตรีทกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วบางบ้างส่วน แต่สภาพของผิวถนนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัญจรไปมาของนักท่องเที่ยวได้

อีกทั้งไฟฟ้าแสงสว่างที่ยังเพียงพอ ทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวภายในถนนวอล์กิ้ง สตรีทไม่ดีเท่าที่ควร จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและอยากให้มีการเปิดหน้างานเป็นช่วงๆ ไม่ใช่เปิดหน้างานก่อสร้างตลอดแนวถนน เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกขึ้น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับเมืองท่องเที่ยว หลังต้องซบเซามาเป็นระยะเวลานานด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ทั้งปัจจุบันพื้นที่ถนนวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา มีนักท่องเที่ยวอินเดียออกมาท่องเที่ยวและเดินเล่นจำนวนมาก ถึงแม้กลุ่มนักท่องเที่ยวจะไม่ได้สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการทั้งหมด แต่ถือว่าเป็นการสร้างสีสันความคึกคักให้วอล์คกิ้ง สตรีท ที่ได้รับกระแสความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

อุปนายกสมาคมผู้ประกอบค้าวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูเรื่องการจราจรภายในพื้นที่วอล์คกิ้ง สตรีท เนื่องจากยังมีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนเลนตลอดทั้งวัน หวั่นเกิดอันตรายและอุบัติเหตุแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ในการประชุมยังได้มีการหารือเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมสร้างสีสันในพื้นที่ถนนวอล์คกิ้ง สตรีท อีกด้วย