ผู้ผลิตน้ำแข็งรายใหญ่ชลบุรี ยันไม่ปรับราคาขายน้ำแข็งปลีก-ส่ง แม้แบกภาระต้นทุนการผลิต วอนรัฐบาลตรึงราคาน้ำมัน

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชืัอเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นระยะ และเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต อันจะส่งผลต่อการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ผู้บริโภค

ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้ผลิตน้ำแข็งหลอดรายใหญ่ในอำเภอศรีราชา ยืนยันยังคงขายราคาเดิม โดยนายวิมาน คำพึ่ง กรรมการผู้จัดการ วิมานน้ำแข็งหลอด เปิดเผยว่า ในตอนนี้โรงน้ำแข็งยังคงตรึงราคาไว้ที่เดิมอยู่ เพราะเราเป็นห่วงผู้บริโภค ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทนิดๆ แต่ในปัจจุบันจากที่รัฐบาลมีการปรับราคา ก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนถึงหนึ่งล้านสามแสนบาท ส่วนค่าขนส่งค่าน้ำมัน รัฐบาลยังคงช่วยตรึงราคาไว้ให้ แต่ก็มีเพิ่มขึ้นประมาณสี่ถึงห้าหมื่นบาทต่อเดือน

นายวิมาน กล่าวอีกว่าส่วนในเรื่องราคาจะยังคงไว้ราคาเดิมจนถึงสิ้นปี แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็จะปรึกษากับลูกค้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนราคา เพราะสินค้าทีใช้ทุกอย่างปรับราคาขึ้นไม่ว่าถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุ จากเมื่อก่อนใช้เดือนละประมาณหกแสนกว่าบาท ขึ้นมาเป็นแปดแสนบาท กระสอบปุ๋ยใช้เดือนละแสนกว่าบาท ขึ้นมาเกือบสองแสนบาท ราคาน้ำแข็งที่ขายส่ง อยู่ตอนนี้ถุงใหญ่10 กิโลกรัม ขายถุงละ 15 บาท กระสอบ 20 ถุง กระสอบละ 64 บาท ตกถุงละ 3.20 บาท แต่เมื่อไปถึงผู้บริโภคอยู่ที่ราคา 9 บาท

ผู้ผลิตน้ำแข็งรายนี้ยังฝากบอกถึงรัฐบาลด้วยว่าอยากให้ภาครัฐยังคงช่วยตรึงราคาน้ำมันไว้เพราะถ้ายังมีการปรับราคาขึ้น ก็จะไปกระทบกระเทือนระบบทั้งหมด เพราะลูกค้าต้องใช้น้ำแข็งเพื่ออุปโภคและบริโภค อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาตามความเหมาะสมเพราะค่าใช่จ่ายในการผลิตมีมากขึ้น.