ทน.แหลมฉบังจัดโครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

ที่ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2 มิถุนายน 2565) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565 โดยมีนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง, ผู้แทนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4,ผู้แทนสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง,ผู้แทนโรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา, ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,ผู้นำชุมชน, คณะอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้วยการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์น้ำและสัตว์บก นานาชนิด เป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันลมพายุ มรสุม ต่อการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และยังช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อม ตลอดจนของเสียไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะก่อความเสียหายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศชายฝั่ง

นอกจากนี้ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแบบแผนแม่บทและมาตรการของจังหวัดชลบุรี จึงเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่ง สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและรักษาความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อไป.