รร.บ้านแสนสุขร่วมกับสมาคมนักข่าวฯ สระแก้วร่วมใจจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กไทย-กัมพูชา

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่11ม.ค.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.อ.ศราวุธ รบเมือง รองเสธนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 19 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ที่ร่วมกันจัดโดย โรงเรียนบ้านแสนสุข สมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่จัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและการใช้ภาษา

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียน จากโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา การแสดงดนตรี การออกร้านของหน่วยงานเอกชน พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานทหารนำรถเกราะมาโชว์ในปีแรก จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ นอกจากนี้ ยังมีการเล่นเกมตอบปัญหารับรางวัล รถจักรยานสองล้อ จากนายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และรางวัลจากรองเสธนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 19 รวมถึงมีการแจกของขวัญ ของรางวัล มากมายให้เด็กนักเรียนตามแนวชายแดน

พ.อ.ศราวุธ รบเมือง รองเสธนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 19 กล่าวว่า โรงเรียนตามแนวชายแดนจะให้เหมือนกับโรงเรียนในเมือง ก็เป็นไปไม่ได้ เราจัดอย่างพอเพียง สำหรับปีนี้มีรถถังติดอาวุธ, ยุทโธปกรณ์ สำหรับจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อย่างเพียงพอ มีของขวัญจำนวนมากมายเพื่อที่จะแจกเด็กที่เข้าร่วมงานและผู้ปกครอง อาทิ กล่องข้าว กระเป๋า ถุงผ้า ชุดกล่องดินสอ ในโอกาสนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และ ประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กปี2563 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยเน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องเทคโนโลยีและความเป็นพลเมืองไทยควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ประเทศชาติจะได้มั่นคง