+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา ปรับปรุงจุดกลับรถ 6 จุด ลดการสูญเสียบนท้องถนน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการขยายและปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนสุขุมวิท จำนวน 6 จุด ตั้งแต่บริเวณจุดกลับรถหน้าวัดจิตตภาวันถึงหน้าห้างแม็คโครพัทยาใต้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสะบายและเกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบจุดกลับรถบนถนนสุขุมวิท ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดที่จุดกลับรถบริเวณห้างหน้าแม็คโครพัทยาใต้ ทำให้สูญเสียเยาวชนไปถึง 2 ชีวิต จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาปรับปรุงจุดกลับรถให้มีความกว้างและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เนื่องจากถนนสุขุมวิทเดิมนั้นไม่มีช่องให้รุยูเทิร์น แต่เป็นถนนสำหรับรถวิ่งตรงเพียงอย่างเดียว การดำเนินการนั้น จะลดช่วงเกาะกลางถนนลงเพื่อให้พื้นที่เกาะกลางถนนเป็นจุดกลับรถ จะทำให้มีพื้นที่วงเลี้ยวของรถที่จะรอกลับรถเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การกลับรถไม่ไปกินเลนถนนของอีกฝั่งถนนมากเกินไป ส่วนพื้นผิวบริเวณจุดกลับรถจะปรับปรุงเป็นคอนกรีตเพื่อให้จุดกลับรถมีพื้นผิวที่เรียบและมีความแข็งแรงลดการเกิดอุบัติเหตุ

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่าการปรับปรุงจุดกลับรถจะเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยจะมีการเพิ่มความยาวตัวที่พักรถก่อนจะมีการกลับรถ คาดว่าการดำเนินการทั้ง 6 จุด จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 เดือน จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนสุขุมวิทและพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยงบประมาณการดำเนินการ 80 ล้านบาท.