สถานธนานุบาลเมืองพัทยา พร้อมรับมือเปิดเทอมใหญ่ สำรองเงิน 80 ล้านบาท-ลดดอกเบี้ย เสริมสภาพคล่องให้ผู้ปกครอง

นางนิชดา จันทร์กลั่น ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานธนานุบาล เมืองพัทยา ได้เตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ปกครองในเบื้องต้น 80 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินของประชาชนและผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งเชื่อว่าเงินทุนหมุนเวียนที่มีการเตรียมไว้ เพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนอย่างแน่นอน

ผจก.สถานธนานุบาลเมืองพัทยา กล่าวอีกว่าสำหรับทรัพย์สินที่รับจำนำ ประกอบด้วย ทองคำ นาฬิกา เครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตร และทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยที่ผ่านมาประชาชนได้นำทรัพย์สินมาจำนำส่วนใหญ่จะเป็นทองคำ ทองรูปพรรณ สูงถึง 99% และที่เหลือจะเป็นทรัพย์สินจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ทั้งนี้ในช่วงใกล้เปิดเทอมทางสถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้ปรับลดอัตราดอดเบี้ยลง ในส่วนของเงินต้นปกติไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท โดยระยะเวลาตั๋วจำนำมีอายุ 4 เดือน และผ่อนผันได้อีก 60 วัน โดยผู้ใช้บริการสามารถผ่อนหรือเพิ่มเงินต้นได้ โดยประชาชนหนึ่งคนสามารถจำนำสิ่งของกับสถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้สูงสุดที่ 500,000 บาท

นางนิชดา เปิดเผยอีกว่า สำหรับสถานธนานุบาลเมืองพัทยา ที่ตั้งอยู่ในซอย 6 ยศศักดิ์ ถือเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล เพียงแห่งเดียวในพัทยา เป็นโรงรับจำนำที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านการเงิน โดย เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่มีพักกลางวัน

ทั้งนี้สามารถมาใช้บริการได้ที่สถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้ หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่ ☎️ 038-420-822