กรมเจ้าท่า เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

ชลบุรี ( 28 เม.ย.2565) กรมเจ้าท่ามอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในโครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) บริเวณอ่าวไทยตอนบน ณ วัดกระทึกทอง โดยมีตัวแทนกลุ่มประมงพื้นที่บ้านชายหาดจอมเทียน เข้าร่วม

สำหรับการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอน เป็นการเปิดประตูของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศของไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีท่าเรือสำราญที่สายการเดินเรือสำราญสามารถเข้าแวะพักทางทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้เพียง 2 ท่า คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งแต่ละท่ามีข้อจำกัด รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในเรื่องของตัวท่าเทียบเรือและระบบการเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือสำราญและแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประมงพื้นบ้านชายหาดจอมเทียนในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลศึกษาความเหมาะสมของโครงการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้านก่อนจัดทำรายงานผลศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ต่อไป

ทั้งนี้ การศึกษาออกแบบท่าเรือต้นทาง สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทยตอนบน จะศึกษาพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี รวมระยะเวลาดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.2564 ถึง 21 ก.ค.2565