ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 ลุยขอคะแนนเสียงชาวชุมชนวัดบุญกาญจนาราม ชูสโลแกน “Better Pattaya” ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น

ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เบอร์ 1-6 เขต 4 เดินทางมาหาเสียงพร้อมแนะนำตัวแก่ชาวบ้านชุมชนวัดบุญกาญจนาราม โดยเข้าแนะนำตัวผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา เบอร์ 1 ‘เบียร์’ ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ แก่ชาวบ้านรวมถึงเข้าพูดคุย ประชาสัมพันธ์นโยบายของกลุ่มเรารักพัทยา

พร้อมกันนี้ ได้ชูนโยบายมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ด้านแรก การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้ 2.การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรื่องสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ 3.สานต่อวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาที่ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์ชายหาด เกาะล้าน นาเกลือ และ4.การเตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี และการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ในการเป็นศูนย์กลาง EECภายใต้สโลแกน “Better Pattaya” ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น