-covid-19ชุมชน

เกินคาดหมาย! คนพัทยาแห่ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 หวังสกัดแพร่ระบาดเชิงรุก

          พัทยา (16 เม.ย.63) ภายหลังจากที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ทีมงานคณะกรรมการโรคติดต่อเมืองพัทยาออกปฏิบัติการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการบาร์เบียร์ โรงแรม คอนโดมิเนียม เกสต์เฮาส์ โซนพัทยากลาง เริ่มตั้งแต่ซอย 6 (ยศศักดิ์) ถนนเลียบสายชายหาด ถนนพัทยาสาย 2 ซอยบัวขาว และถนนพัทยากลาง เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ มีความใกล้ชิดเสี่ยงสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ศูนย์ตรวจัดกรองโควิด โรงพยาบาลสนาม อ.บางละมุง เพื่อปูพรมในการค้นหาผู้ติดเชื้อและควบคุมโรคเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองรักษา สกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่

            จากการตรวจคัดกรองโควิดในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เสี่ยงสัมผัส ตลอด 5 วัน ที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวนกว่า 800 คน ในขณะที่คิวตรวจคัดกรองวันนี้มีผู้มารอคิวตรวจมากถึง 300 คน ซึ่งมากกว่าคิวที่กำหมดไว้ที่ 200 เคสต่อวัน ทำให้การตรวจวันนี้อาจจะไม่สามารถตรวจได้ครบทั้ง 300 คน  ส่วนหนึ่งต้องกลับมาตรวจให้วันถัดไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการรวมตัวของผูที่มารอตรวจคัดกรองหนาแน่นจนเกินไปซึ่งอาจจะกลายเป็นความเสี่ยง

            ด้านมูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์บริการสุขภาพชุมชนคนข้ามเพศ ที่ได้ทำงานร่วมกับส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา ในการประสานงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มสาวประเภทสองในเมืองพัทยา เข้ามารับการตรวจคัดกรอง โดย พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ ผู้จัดการมูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา เปิดเผยว่า ในส่วนของสาวประเภทสองที่ยังพักอาศัยอยู่ในเมืองพัทยา ทางมูลนิธิซิสเตอร์ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยและผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ติดต่อลงทะเบียนผ่านมูลนิธิฯ เพื่อขอเจ้ารับการตรวจคัดกรองกว่า 100 คนแล้ว ซึ่งทางมูลนิธิจะนัดคิวและส่งไปเข้ารับการตรวจตัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ รพ.สนาม ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีการทยอยมาลงทะเบียนตรวจคัดกรองมากขึ้นหลังจากนี้