3 ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเร่งเครื่องหาเสียง ชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กลุ่มเรารักพัทยา พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขตเลือกตั้งที่ 1 ร่วมเดินหาเสียงออกแนะนำตัวแก่ชาวบ้าน ภายในหมู่บ้านมั่นคง อ.บางละมุง โดยเข้าไปแนะนำตัวแก่ชาวบ้านรวมถึงเข้าพูดคุยเรื่องต่างๆในเมืองพัทยา โดยมีการพูดคุย ประชาสัมพันธ์นโยบาย ขอคะแนนเสียงจากประชาชน

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กลุ่มเรารักพัทยา กล่าวว่าวันนี้พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่หาเสียงในหมู่บ้านตัวอย่างที่สามารถรวบรวมพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในอดีตที่เมืองพัทยาได้หาพื้นที่จัดสรรที่ดินให้ได้มีที่อยู่อาศัย โดยประชาชนมีความรักใคร่ สามัคคีกัน จึงมาขอคะแนนเสียงและประชาสัมพันธ์นโยบาย 4 เป้าหมาย 15 นโยบายของกลุ่มเรารักพัทยาที่จะนำพาพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ของคนทั้งโลก และจะพัฒนาให้ประชาชนชาวเมืองพัทยามีรายได้ที่ดีต่อไป

ขณะที่ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ หมายเลข 2 นำทีมงานลุยเดินเท้า เข้าหาเสียงในพื้นที่ตลาดการเคหะเทพประสิทธิ์ เพื่อแนะนำตัวกับ พ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านที่มาใช้บริการภายในตลาด โดยขอคะแนนเสียงจากชาวพัทยาในการลงแข่งขันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พร้อมพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆจากกลุ่มอาชีพที่อยู่ภายในตลาด

ต่อมา นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ หมายเลข 2 ได้นำทีมงานลงเดินเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลัก ของเมืองพัทยาภายในโครงการถนนคนเดิน วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยาใต้ เพื่อสอบถามปัญหากลุ่มผู้ประกอบการ สถานบริการ ที่ประสบปัญหามานานแรมปี รวมทั้งทักทายกลุ่มนัก ท่องเที่ยว โดยหวังนำปัญหาต่างๆ ไปทำแผนปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเมืองพัทยา

ขณะที่ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเข 4 พร้อมลูกทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบอร์ 13-18 เขตเลือกตั้งที่ 4 หาเสียงที่ตลาดแม่ผ่อง ซอยชัยพฤกษ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด พร้อมขึ้นรถปราศัยชูนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับชาวบ้าน รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาด้วยการยกระดับโรงเรียนเมืองพัทยาให้มีความเท่าเทียมกับโรงเรียนเอกชน การแก้ปัญหาน้ำท่วม ขยายเพิ่มเวลาสถานประกอบการคืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการในเมืองพัทยา

นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 กล่าวว่าได้พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและคนมาเดินจ่ายตลาดสด ตอนนี้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เศรษฐกิจในชุมชนกลับมากระเตื้องมากขึ้น เพราะสถานการณ์โควิดเริ่มเบาบางลง ทำให้บรรยากาศตลาดสดคึกคัก ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น เพราะผู้สมัครในทีมทั้งหมดเป็นคนที่ทำงานในพื้นที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จึงไม่มีอะไรน่ากังวลใจ ถ้าได้เข้ามาทำงาน ก็จะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ให้กับพี่น้องชาวพัทยา สามารถค้าขายได้คล่องตัวยิ่งขึ้น.