เริ่มขุดแล้ว! โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งสินค้าทางน้ำ

ที่ บริเวณชายหาดปลายท่าเรือ E กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล จัดพิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนำเรือขุด Tian Jian Jiao 03 เข้าเริ่มงานก่อสร้างงานทางทะเล (งานขุด) โดยมี นายชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการฯ นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้จัดการโครงการร่วม กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี นายสุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล ผู้จัดการโครงการควบคุมงานก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่่ 3 (ส่วนที่ 1-4 ) คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมพิธี โดยมีพราหมณ์ วิเชียร คุรุพรหมมา เจริญพิธี

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งสินค้าทางน้ำให้แก่ประเทศ เพื่อเน้นย้ำถึงจุดยืนการเป็นเกตเวย์หลักในภูมิภาค การเป็นศูนย์กลางทางการค้า อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นท่าเรือน้ำที่ล้ำสมัยด้วยการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่รัฐบาลต้องการเร่งพัฒนาให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีการเชื่อมต่อและขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ( กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ) และประเทศจีนตอนใต้ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาค และเตรียมผลักดันให้เป็นท่าเรือชั้นนำของโลก