-covid-19ชุมชน

นักธุรกิจจีนมอบหน้ากากและถุงมืออนามัยให้เมืองพัทยา ส่งต่อโรงพยาบาลในพื้นที่

ที่ห้องประชุมขั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อช่วงเย็นวันที่17 มี.ค.2563 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, คณะรองนายกเมืองพัทยา,ผู้บริหารเมืองพัทยา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับมอบหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัย จากมิสเตอร์ ลี หลิงไห่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีนธุรกิจกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ไชน่า ไทย ทัวร์ จำกัด พร้อมคณะ โดยแยกเป็นหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น และถุงมืออนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้นำหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัยดังกล่าว ส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมีแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง นายแพทย์ชำนาญการ และ นายแพทย์เลียบเมือง ผุดผ่อง ผู้จัดการโครงการและหัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ยังได้มอบให้กับโรงพยาบาลบางละมุง โดยมีนางสีฟ้า เวหะชาติ พยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล สาขาอายุรกรรม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เป็นตัวแทนรับมอบ อีกทั้งยังได้มอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

จากนั้น นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ขอบคุณผู้บริจาคและทีมงานที่เห็นความสำคัญของ โรคCovid-19 ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวเอง ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยเป็นอย่างมาก ซึ่งในเมืองพัทยา มีทั้งโรงพยาบาลเมืองพัทยา, โรงพยาบาลบางละมุงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมืองพัทยา การที่ได้รับอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ ช่วยกันดูแล ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ พร้อมกล่าวขอบคุณบริษัทฯและทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)ต่อไป