+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ปลัดเมืองพัทยา ปลื้มเทศกาลพลุนานาชาติ พัทยา ได้รับการยกระดับเป็น “เทศกาลท่องเที่ยวทางทะเล 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของเอเชีย”

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน Pattaya International Firework Festival หรือเทศกาลงานพลุนานาชาติเมืองพัทยา ว่า ด้วย ททท.สำนักงานโซลได้นำเสนอข้อมูลของงาน Pattaya International Firework Festival เพื่อเข้ารับการพิจารณาเมื่อต้นปี 2565 จนทำให้เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาได้รับการคัดเลือกและยกระดับเป็น “เทศกาลท่องเที่ยวทางทะเล 1 ใน 3 เทศกาลที่สำคัญของเอเชีย จากสมาคม International Festival and Event Association (IFEA) Asia หรือสมาคมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานภาคพื้นเอเชียอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ทั้งนี้การได้รับการยกดับดังกล่าว ถือเป็นความน่าชื่นชมยินดีกับชาวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ที่ททท.สำนักงานโซลได้เห็นความสำคัญของการจัดงาน Pattaya International Firework Festival ซึ่งการพิจารณางานพลุนานาชาติได้ผ่านการพิจารณาจากสมาคมภาคพื้นเอเชียหลายรอบ และมีกว่า 20 ประเทศที่ส่งผลงงานเข้าร่วมพิจารณา โดยจะเป็นเมืองที่ติดชายทะเล ทั้งนี้มีประเทศได้รับคัดเลือกในรอบสุดท้าย ประกอบด้วย เมืองพัทยา ประเทศไทย เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และเมืองทง ยัง สาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับรางวัลที่เมืองพัทยาได้รับในครั้งนี้จะทำให้เมืองพัทยามีชื่อเสียงกระจายแพร่หลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกมากขึ้น อีกทั้งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ยังเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานของเมืองพัทยาทุกคน จนประสบความสำเร็จและได้รับการยกระดับติด 1 ใน 3 เทศกาลที่สำคัญของเอเชีย ซึ่งถือเทศกาลที่ได้รับความนิยมและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ

โดยเมืองพัทยาจะพัฒนากิจกรรมงานพลุนานาชาติให้มีความยิ่งใหญ่รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ของเมืองพัทยา เพื่อเสนอตัวเข้ารับรางวัลในปีต่อๆ ไป.