จังหวัดชลบุรีร่วมกับ เมืองพัทยาและทัพเรือภาคที่ 1 นำน้ำจืด 200,000 ลิตร ช่วยชาวเกาะล้าน

ที่ ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเกาะบ้าน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (21 มี.ค.65) นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ หน้าที่ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมส่งมอบน้ำจืดจำนวน 200,000 ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค แก้วิกฤตการณ์ภัยแล้งบนพื้นที่เกาะล้าน โดยมีชาวบ้านเกาะล้านจำนวน 90 ครัวเรือนเข้ารับมอบน้ำจืดในครั้งนี้

นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าประชาชนบ้านเกาะล้านในขณะนี้ ประสบปัญหาการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงจากการระบาดของโรคโควิด-19 และยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภค เพราะเกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลยกภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติอยู่ในขณะนี้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนบ้านเกาะล้านประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยวและประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ชุมชนบ้านเกาะล้านได้รับผลกระทบจนขาดแคลนน้ำจืด เพื่อการอุปโภค

จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์สนับสนุนในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำจืดสำหรับอุปโภค บริโภค โดยให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยได้นำเรือหลวงทองแก้ว พร้อมนำน้ำจืดจำนวน 200,000 ลิตร มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเกาะล้าน ทั้ง 90 ครัวเรือน