ใจป้ำมาก! “สนธยา” ควักทุนส่วนตัว 1 แสนบาท ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น-สวนสุขภาพให้เยาวชนชุมชนเกาะล้าน

ที่ บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนเกาะล้าน นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมส่งมอบสนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพ โดยมีนายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้านและน้องๆ เยาวชนบ้านเกาะล้าน ร่วมรับมอบสนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพ

สำหรับสนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพชุมชนเกาะล้านดังกล่าว ชาวบ้านเกาะล้านได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อให้ลูกหลานและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านกีฬาและนันทนาการ ผ่อนคลาย บนพื้นที่ขนาด 8×10 เมตร แต่ด้วยความเสื่อมสภาพตามกาลเวลาจนอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ชำรุดทรุดโทรม ตัวแทนชุมชนฯ ได้ร้องขอไปยังนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

แต่เนื่องด้วยหากทำเบิกงบประมาณจัดซื้อคุรุภัณฑ์ต้องใช้เวลา นายกเมืองพัทยาจึงใช้เงินส่วนตัวจำนวน 1 แสนบาท เร่งดำเนินจัดซื้อเครื่องเล่น พร้อมติดตั้งจนแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามปกติ และส่งมอบให้ชาวเกาะล้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป.