-ภาพข่าว

อดีตนายกบุญเลิศ มอบอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคให้ ศูนย์พักคอยแหลมฉบัง

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของต่างๆ มูลค่า 15,000 บาท จากนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร และนางประเพียร น้อมศิลป์ รวมถึง น.ส.อรญา ปิ่นศร ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ เทศบาลนครแหลมฉบัง คุนายพิเชษฐ-นางพิชยากรณ์ เอื้ออวยชัย ร่วมส่งมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนในศูนย์พักคอยเทศบาลนครแหลมฉบัง

ในการนี้ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งต่อในการรักษา (Community Isolation) เทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่พักสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ก่อนที่จะส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เป็นการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากชุมชนเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

Community Isolation คือการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน และเพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรง ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วในขณะที่ยังรอเตียง ซึ่งจะได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจเช็คอาการด้วยตนเอง โดยเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ป่วยในเขตพื้นที่ซึ่งแยกบริเวณออกจากชุมชนไว้ คือที่ศูนย์พักคอยแหลมฉบัง หรือ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกักตัวผู้ป่วย เพื่อลดการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ จังหวัดชลบุรี .