ดับเพลิงพัทยา เข้มตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง

ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ อสม.อำเภอบางละมุง เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK โดยนายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อำเภอบางละมุง คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อครั้งนี้

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่อำเภอบางละมุง มีแนวโน้มสูงขึ้น กอปรกับเจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา และอสม. เป็นหน่วยงานที่ต้องพบปะประชาชนเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงประสานความร่วมมือไปยังสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและอำเภอบางละมุง ในการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนเพื่อคัดกรองหาเชื้อโควิดให้แก่บุคลากรของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา และอสม.อำเภอบางละมุง รวมจำนวน 150 คน