+สุขสันต์ปีใหม่

ประมวลงานบุญปีใหม่ “สัตหีบ-บางละมุง“ ล้นหลาม สวดมนต์ข้ามปี-ตักบาตร รับเถลิงศกใหม่2563

เนื่องในวาระเถลิงศกใหม่ นอกจากทุกภาคส่วนจะร่วมกันจัดกิจกรรมบันเทิงสร้างความสุขสันต์ให้กับประชาชนแล้ว ตามวัดวาอาราม ต่างก็จัดกิจกรรมสวดมนต์ ขอพรเพื่อความเป็นสิรมงคลในโอกาสนี้ด้วย

พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี

โดยในช่วงดึกของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อเข้าสู่ศกใหม่ ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สะเดาะเคราห์ ต่อชะตา เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2563 ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ให้ความสนใจแต่งกายด้วยชุดสีขาวเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดขึ้น ตามโครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งมหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดให้จัดงานขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไทย ณ วัดศูนย์กลางที่จังหวัดกำหนดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม

ดังนั้นพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จึงได้ร่วมสืบสานการประกอบศาสนกิจอันดีงามนี้ กำหนดให้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดยนำคณะพระคุณเจ้า ร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่

เช่นเดียวกับ ที่วัดหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการจุดเทียนธุปบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโอกาศสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหองปรือ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ส่วนที่ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี สวดมนต์ ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากจนแน่นวัด

พระครูเกษมกิตติโสภณ กล่าวว่า ในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนนับพันคน ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและเข้าสู่ปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยการนำ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ร่วมฟังธรรม ฟังพระสวดคาถาที่เป็นพุทธมนต์ รับศีลรับพร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักตลอดจนตัวเอง พร้อมทั้งร่วมนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ภาวนาให้ตัวเองมีจิตใจที่เบิกบาน ลืมเรื่องเก่าๆ ที่ทำให้จิตขุ่นมัว หันมาทบทวนจิตใจตัวเอง ด้วยการ “ตั้งมั่นในการละความมัวหมอง มุ่งมั่นทำความดี ให้อยู่กันอย่างสันติ เอาหลักธรรมมาใช้ ละชั่วทำดี” ร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน (นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี-รายงาน)

ชาวลานโพธิ์นาเกลือ ทำบุญตักบาตร

กระทั่งล่วงสู่วันเถลิงศกใหม่ ที่ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาร อดีตนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมงาน และมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปจากวัดสันติธาราราม มาเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งการทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ถือเป็นการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 63 รูป จากจิตตภาวันวิทยาลัย

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นายอำเภอบางละมุงกล่าวอวยพรปีใหม่ แก่พี่น้องตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ในการนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมแจกปฏิทินเมืองพัทยา ปี 2563 ให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยา ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วย ถือเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่งที่เมืองพัทยาจัดให้ชาวเมืองพัทยาเป็นประจำทุกปี