-covid-19การศึกษาภาพข่าว

4 องค์กรสื่อนำเจ้าหน้าที่ตรวจโควิดที่โรงเรียนมหรรณพาราม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมกับ นางดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย , ดร.สาโรน์ ดาราสมาน นายกองค์กรสภาสื่อมวลชนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ข่าวภาค4 ตระหนักถึงความเดือดร้อนในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเชื้อโอมิครอน ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่นับวันยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น

ทั้งสี่องค์กรจึงได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมชุดตรวจ ATK จากบริษัททีเอ็นเอชสหคลีนิคที่มีมาตรฐานไปตรวจที่โรงเรียนมหรรณพาราม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการและดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ศิษย์เก่าให้การต้อนรับ