ภาคท่องเที่ยวพัทยาจับมือโรงพยาบาลในพื้นที่ เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในระบบ Sandbox /Test&Go 1 ก.พ.นี้

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันออก ตัวแทนภาคท่องเที่ยว และตัวแทนโรงพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งแบบ sandbox และ Test&Go

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งแบบ sandbox และ Test&Go ในครั้งนี้ เพื่อสอดรับกับมติของศบค.ชุดใหญ่ ที่เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หลังระงับตั้งแต่หลังจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 แต่จะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง และต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ในวันที่ 1 และ 5 ที่เข้ามาในประเทศ เพื่อการติดตามตัวมาตรวจหาเชื้อโควิด-19

​ในส่วนภาคท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงเร่งหาแผนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินมาท่องเที่ยวในพื้น รวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวหากผลการตรวจออกมาเป็นบวก ทั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดร่างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือที่เรียกว่า SHA Extra Plus ของโรงแรมสำหรับกักกันตัวเอง หรือ Hotel Room Isolation ซึ่งโรงแรมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในระบบ sandbox และTest&Go ในวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2565 จะต้องได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus โดยมีข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี ในการกันห้องพักร้อยละ 5 ในการจัดทำ Hotel Room Isolation เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่ตรวจหาเชื้อแล้วมีผลเป็นบวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวไม่ต้องเข้าพักในฮอสพิเทล ซึ่งปัจจุบันโรงแรมที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ได้รับมาตรฐาน SHA มีจำนวน 267 โรงแรม และโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Extra Plus มีจำนวน 177 โรงแรม และส่วนใหญ่ทั้ง 177 โรงแรมคิดเป็นร้อยละ 70 ที่ได้มาตรฐาน SHA Extra Plusจะอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา

​สำหรับร่างข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA Extra Plus ของโรงแรมสำหรับกักกันตัวเอง หรือ Hotel Room Isolation นั้น ประกอบด้วย
1.โรงแรมต้องมีสถานที่เป็นสัดส่วนแยกจากผู้อื่น สะดวก ปลอดภัย เหมาะสมต่อการให้การรักษาพยาบาล
2.โรงแรมต้องให้บริการจัดหาอาหาร 3 มื้อ โดยใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว และจัดหาของใช้จำเป็นเพียงพอและเหมาะสม โดยป่วยไม่ต้องออกไปจัดหานอกที่พักด้วยตนเอง
3.โรงแรมและสถานพยาบาลคู่ปฏิบัติการ ต้องจัดให้มีบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ
4.โรงแรมต้องจัดให้มีเครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการในจำนวนที่เพียงพอ และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีมาตรฐาน
และ5.สถานพยาบาลคู่ปฏิบัติ ต้องจัดให้มีผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อติดตามและประเมินอาการของผู้ป่วย ผ่านระบบการสื่อสารทุกวันและผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสถานพยาบาลคู่ปฏิบัติการได้ตลอด

​ทั้งนี้ร่างขอกำหนดดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการควบคุมโรงจังหวัดชลบุรีพิจารณา ก่อนนำเสนอศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบต่อไป.