ถอดบทเรียนจากเกาะเสม็ด!นายกธุรกิจพัทยายันนทท.ฉีดวัคซีนกันโควิดครบ ขึ้นเกาะล้านได้ ไม่มีค่าตรวจATK เพิ่ม

​จากกรณี จ.ระยอง ประกาศใช้มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะเสม็ด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.2565 เป็นต้นไป ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. (3วัน) และหากไม่มี ต้องจ่ายค่าตรวจรายละ 300 บาท ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางไปเกาะเสม็ด ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับเมืองพัทยา จ.ชลบุรี อยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือ Blue Zone ร่วมกับอีก 3 จังหวัด ไม่เหมือนกับจังหวัดระยอง โดยเมืองพัทยาจะรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 2 รูปแบบทั้งแบบ Test&Go และ Sand Box ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ซึ่งมีมาตรการตามข้อกำหนดและมาตรการของภาครัฐอยู่แล้ว อย่างกรณีเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยา จะต้องมีการตรวจคัดกรองแบบ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง คือในวันแรก หากมีผลเป็นลบก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ ก่อนจะตรวจคัดกรองซ้ำอีกครั้งในวันที่ 5 ของการพำนัก โดยค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เป็นไปตามข้อตกลงและตามเงื่อนไขของ Thailand Pass ที่นักท่องเที่ยวยินยอมตั้งแต่เริ่มการจับจอง ซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้นหน้าที่หลักของผู้ประกอบการคือการไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินก่อนจะพาไปตรวจคัดกรองที่ รพ.คู่สัญญา และพาเข้าพักจากนั้นจะนัดตรวจอีกครั้งตามข้อกำหนดเท่านั้น ส่วนจะมีการตรวจ ATK เพิ่มเติมหรือไม่นั้น คงเป็นเรื่องความสมัครใจระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวมากกว่า ถือว่าแตกต่างจากพื้นที่ของจังหวัดระยอง

นายบุญอนันต์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับพื้นที่ของเกาะล้านนั้น เมืองพัทยาไม่มีนโยบายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจ ATK แต่อย่างใด เพียงแต่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการแสดงผลการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดเท่านั้น ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนผู้ใดที่มีอาการเข้าข่ายติดเชืัอโควิด-19 ถึงจะให้ตรวจ ATK และแสดงผล ซึ่งหากเป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ แต่หากมีผลเป็นบวกจะนำตัวเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไป

นายบุญอนันต์ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้จัดสรรชุดตรวจ ATK จำนวน 6,000 ชุด ให้กับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยวฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย.