ตร.บางละมุงตั้งด่านตรวจ เน้นนำกล้องซีซีทีวีโมบาย/กล้องวงจรปิด มาใช้ตรวจจับการกระทำผิด 10 ข้อหาหลัก

ที่บริเวณริมถนนสุขุมวิท หน้า สภ.บางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจร ทำการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและความผิดที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร โดยการตรวจรถทุกประเภท ที่สำคัญ คือการนำเทคโนโลยีกล้องซีซีทีวีโมบายมาใช้ในการตรวจจับความผิด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย

สำหรับด่านตรวจนี้ เป็นทั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ด่านความมั่นคง ด่านอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจะกวดขันในเรื่องวินัยจราจร คือการใช้ความเร็ว เมาไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย และใบขับขี่ เป็นต้น