-บริหารท้องถิ่นพัฒนาชุมชน

นายกเมืองพัทยาเผยความคืบหน้าแผนพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วอล์คกิ้งสตรีท เพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน รองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความ คืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ว่าในขณะนี้การนำสายไฟฟ้าลงดิน ของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ที่เมืองพัทยาร่วมกับการไฟฟ้าดำเนินการไปแล้วกว่า 80% ซึ่งการนำสายไฟฟ้าลงดินถนนวอล์คกิ้งสตรีนั้นได้ดำเนินงานในลักษณะนำสายไฟฟ้ารวมทั้งระบบสื่อสารร้อยสายไปกับท่อระบายน้ำของเดิมขนาด 1.60 เมตร ของเมืองพัทยา ซึ่งหลังดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินจะส่งผลให้สายไฟในถนนวอล์คกิ้งสตรีทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

ส่วนการดำเนินการปรับปรุงถนนฟุตบาธในวอล์คกิ้งสตรีท ขณะนี้จัดตั้งงบประมาณปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการจะทำให้ถนนวอล์คกิ้งสตรีทมีความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรมบนพื้นถนน อีกทั้งเมืองพัทยายังได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีทและกลุ่มศิลปินในการวาด เพ้นท์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทั้งบนถนนและตู้มิเตอร์ไฟฟ้าให้มีความสวยงามสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา นอกจากการปรับปรุงถนนวอล์คกิ้งสตรีทแล้วเมืองพัทยาจะมีการดำเนินการจัดทำระบบระบายน้ำฝนลงสู่ทะเล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวอล์คกิ้งสตรีท เนื่องในช่วงที่ผ่านเวลาที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่ดังกล่าวจะประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

นายสนธยา เปิดเผยอีกว่า ส่วนการดำเนินการจัดสร้างหลังคาคลุมถนนวอล์คกิ้งสตรีทนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องแบบซึ่งการจัดทำหลังคาคลุมถนนวอล์คกิ้งสตรีทนั้น เพื่อเพิ่มระยะเวลาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ที่สามารถทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและการปรับปรุงแบบ เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งในเรื่องของการปรับปรุงถนนวอล์คกิ้งสตรีทได้มีการลงประกาศหาผู้รับจ้างมาดำเนินการในการก่อสร้างถนน ส่วนเรื่องของการก่อสร้างหลังคาคลุม อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแบบ ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของตัวอาคาร ลักษณะของหลังคาที่เหมาะสมในการใช้งานทั้งทนต่อแดดและฝน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดตั้งงบประมาณในดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566 ต่อไป