+covid-19ภาพข่าว

พ่อเมืองชลคุมเข้มร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพบบางร้านยังฝ่าฝืนคำสั่งคกก.คร.จังหวัด

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล รอง ผอ.รมน.(ท) รอง ผบก.ภ.จว.ชบ. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอพานทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บูรณาการร่วมกันออกตรวจกวดขันสถานประกอบการ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี และพื้นที่ อ.พานทอง ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีอย่างเคร่งครัด

ทั้งในการเปิดให้บริการ การตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง รวมถึงมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมกับแนะนำประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด