+covid-19ชุมชน

สสจ ชลบุรีประกาศคนเข้า 3 พื้นที่เสี่ยงใน อ.บางละมุง รีบตรวจATKด่วน! หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยละ80 ติด”โอมิครอน”

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอบางละมุง ว่าเนื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เกินกว่า 80% ในช่วงนี้ และมีการระบาดอย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนที่อาศัยในอำเภอบางละมุงดังนี้

1 ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังร้านอาหารจำหน่ายสุรา หรือเข้าไปบริเวณ ตลาดทรีทาวน์ ซอยบัวขาว วอล์คกิ้งสตรีท หรือได้เข้าไปบริเวณที่แออัด เบียดเสียด อากาศไม่ถ่ายเท หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ ATK ด้วยตนเอง หรือไปตรวจ ATK ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง 2 ครั้ง ครั้งแรก และ อีก 5 วัน

2 ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัวอยู่บ้าน 7 วันหากฉีดวัคซีนครบ หรือ 14 วัน หากฉีดวัคซีนไม่ครบ

3 ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทั้งส่วนบุคคลและสถานประกอบการ

4 ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านฉีดวัคซีนให้ครบ

ทั้งนี้ นพ.วิชัย ให้ข้อมูลด้วยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์นี้

เดือนธันวาคม อำเภอบางละมุง มีผู้ติดเชื้อยืนยัน PCR เฉลี่ยต่อวัน สัปดาห์ที่ 1 58.57 ราย/วัน สัปดาห์ที่ 2 50.4 ราย/ วัน สัปดาห์ที่ 3 52.4 ราย/วัน มีค่าเฉลี่ย 3 สัปดาห์แรก 53.79 % ตั้งแต่วันที่ 22 เป็นต้นมา อำเภอบางละมุง มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการติดเชื้อตรวจด้วย PCR+ ATK ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 วันละเกือบ 100 ราย และ ในวันที่ 27 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2565 มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นวันละ 136 ราย , 180 ราย ,347 ราย,396 ราย 552 ราย ตามลำดับ

จากการค้นหาเชิงรุก บริเวณตลาด tree town ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK 255 คน ผลบวก 36 คน อัตราพบเชื้อ 14.12 % ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK คน ผลบวก 31 คน อัตราพบเชื้อ 15.12% และ ขณะนี้ 19.00 น วันที่ 1 มกราคม ได้ตรวจ ATK ไปแล้ว 264 คน ผลบวก 67 คน อัตราพบเชื้อ 25.38% ซึ่งจะมีประวัติไปเที่ยว walking street ด้วยจำนวนหนึ่ง

มีการสุ่มตรวจหาสายพันธุ์ โอมิครอน ในอำเภอบางละมุง จากการสุ่ม 79 ราย พบสายพันธุ์โอมิครอน 64 ราย เดลตา 9 ราย ตัวอย่างสุ่มไม่มีคุณภาพ 6 ราย ซึ่งพบสายพันธุ์โอมิครอนไม่ต่ำกว่า 81 %

จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ชัดว่ามีการแพร่ระลาดโควิด-19 ในอำเภอบางละมุงอย่างรวดเร็ว พบสายพันธุ์โอมิครอน 81% ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว ประกอบกับอำเภอบางละมุง มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เข่น ร้านอาหารจำหน่ายสุราจำนวนหนึ่งแออัด มีการเปิดบริการคล้ายสถานบันเทิง เบียดเสียด แต่ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารจำนวนหนึ่งที่มีการตรวจ ATK ลูกค้าก่อนเข้าร้านและมีการพูดคุยหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19.00 น.โรงแรมแกรนด์จอมเทียน โดยผู้ประกอบการได้นำกลับไปประชุมกันประมาณ 200 คน ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ในประเด็น การตรวจ ATK ลูกค้าก่อนเข้าร้าน นอกเหนือจากการคัดกรองผู้ติดเชื้อไม่ให้แพร่เชื้อในร้าน ยังเป็นการช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อออกมา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
มาตรการเบื้องต้น

1 ค้นหาเชิงรุก ประกาศแจ้งให้ผู้ที่ไปสถานบันเทิง ร้านเหล้า ตรวจ AtK ทุกคน ทันทีภายใน 1-2 วันนี้ และอีก 5 วัน โดยตรวจด้วยตนเอง และ ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ที่อำเภอ หรือ ที่อื่นๆ ตามเห็นสมควร เพื่อกรองผู้ติดเชื้อออกมาให้มากที่สุด

2 ปิดร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกร้าน ในพัทยา และ/หรือในอำเภอบางละมุงเว้นแต่มีการคัดกรองด้วย ATK ทุกคนทุกวัน ทั้งลูกค้าและพนักงาน

3 ห้ามเปิดประกอบกิจการลักษณะสถานบันเทิงโดยเด็ดขาด

4 เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ เริ่มมีปัญหา hospitel ไม่เพียงพอ

5 ศูนย์ปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉินอำเภอบางละมุง เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์

# ชลบุรีร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่
# ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน
# screen /quarantine /new normal screen / vaccine
# ปีใหม่ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
# หลังเทศกาล โรงงาน โรงเรียน ฯลฯ ไม่ระบาด