วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

ปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก แต่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนที่รพ.บางละมุง

ที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ เมืองพัทยา ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (30 ธ.ค. 64) นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เป็น ประธานในพิธีปิดการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน โรคติดต่อ โควิด-19 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุงหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัตชลบุรี เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปิด และรับมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

นายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบางละมุง กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) มีนโยบายในการกระจายการฉีดวัคซีน covid-19 เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด ซึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงได้มีการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการร่วมการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของอำเภอบางละมุงได้กำหนดสถานที่ฉีดไว้จำนวน 5 จุด มี เป้าหมายการฉีดอยู่ที่ 10,000 คน ต่อวัน โดยแบ่งสถานที่ฉีดเป็น 2 ส่วน คือ ฉีดที่โรงพยาบาลจำนวน 3 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 1,500 คนต่อวัน, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำนวน 2,500 คนต่อวัน, โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จำนวน 1,000 คนต่อวัน ฉีดนอกสถานที่จำนวน 2 จุด ได้แก่ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จำนวน 5,750 คนต่อวัน โดยมีโรงพยาบาลบางละมุงเป็นผู้รับผิดชอบ และศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง จำนวน 1,000 คนต่อวัน โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อำเภอบางละมุง ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 27 ธันวาคม 2564 ในกลุ่มประชากรทั่วไป ประชากรทะเบียนราษฎร์จำนวน 281,334 คน ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 331,271 คน คิดเป็นร้อยละ 117.75, วัคชีนเข็ม 2 จำนวน 310,082 คน คิดเป็นร้อยละ 110.22, วัคซีนเข็ม 3 จำนวน 49,081 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46, รวมทั้ง 3 เข็ม จำนวน 690,434 คน และกลุ่ม 608 จำนวน 70,876 คน ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 54,177 คน คิดเป็นร้อยละ 76.44, วัคซีนเข็ม 2 จำนวน 51,788 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07, วัคซีนเข็ม 3 จำนวน 6,027 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 รวมทั้ง 3 เข็ม จำนวน 111,992 คน

นอกจากทำพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีพิธีมอบมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็คนไทยและชาวต่างชาติสามารถไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลบางละมุง นับจากนี้เป็นต้นไป
ข่าว – สิริกิริยา /ภาพ – อธิบดี