-กรมเจ้าท่าชุมชนสิ่งแวดล้อม

กรมเจ้าท่าส่งมอบพื้นที่ชายหาดนาจอมเทียนระยะแรกให้ท้องถิ่น หลังพบปัญหาคลื่นกัดเซาะรุนแรง

จากกรณีที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะระยะยาวก่อนที่สภาพชายหาดจะหายไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต ก่อนจะต่อยอดโครงการมายังพื้นที่ชายหาดจอมเทียน และนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระยะที่ 1 ตามเป้าหมายการขยายชายหาดให้มีขนาดกว้าง 50 เมตร ยาวตลอดแนวกินพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่งได้แก่ เมืองพัทยาและเทศบาลนาจอมเทียน ในระยะทางยาวรวม 3.5 กม.ในงบประมาณกว่า 586 ล้านบาทนั้น

ต่อมาที่บริเวณชายหาดจอมเทียน ซอยนาจอมเทียน 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (29 ธ.ค.64) นายสมพงษ์ จิริศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการส่งมอบพื้นที่ชายหาดจอมเทียนในระยะ ความยาว 800 เมตร ให้กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยมี นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลนาจอมเทียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยตัวแทนจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กรมเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ผู้แทนจาก อบจ.ชลบุรี และฝ่ายปกครอง รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธี

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่รับ ผิดชอบดูแลโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ รักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรงจากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงดำเนินการเสริมทรายจนทำให้สภาพชายหาดและการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อมาได้มีการขยายโครงการมายังพื้นที่จอมเทียนที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรงเช่นกัน ก่อนจะทำการส่งมอบพื้นที่ชายหาดจอมเทียนที่เสริมทรายไปแล้วระยะความยาว 800 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 51 เมตร ให้กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 หลังดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว โดยกรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้าง บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินงบประมาณ 586 ล้านบาท เพื่อเสริมทรายชายหาดจอมเทียนและนาจอมเทียน รวมระยะทางยาวกว่า 3.5 กม.คาดว่าจะใช้ทรายที่มีจากแหล่งทรายใต้ทะเลใกล้เกาะรางเกวียน ห่างจากฝั่งประมาณ 15 กม. ในปริมาณกว่า 6.4 แสน ลบ.ม.

หลังดำเนินการเสร็จซึ่งคาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 อันที่จะตอบสนองความต้อง การของผู้ประกอบธุรกิจริมชายหาดจอมเทียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการกัดเซาะชายหาดที่รุนแรง และเพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพชายฝั่งให้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น