+คุ้มครองผู้บริโภคชุมชนพาณิชย์

พาณิชย์ชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา ลุยตรวจการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้า-ของขวัญ ป้องกันการฉวยโอกาส สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) นำโดยว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมาโนชหนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และนางสาวเข็มทราย ระหาญนอก ผู้อำนวยการศูนย์สั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญและเครื่องชั่งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อกระเช้าของขวัญอาหารเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค

ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การร่วมมือกับเมืองพัทยาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. 2564 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ โดยการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า และแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุรวมถึงราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ซึ่งรายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข ขนาด 16 ขึ้นไปหรือมีขนาดเทียบเท่านอกจากนี้สินค้าที่บรรจุในชุดกระเช้าของขวัญควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องมีการปิดป้ายแสดงราคา ณ จุดจำหน่ายหรือที่ชุดกระเช้าของขวัญให้ถูกต้องชัดเจนเปิดเผยพร้อมทั้งจำหน่ายให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบคุณภาพชนิดปริมาณและราคาสินค้าได้

พาณิชย์จังหวัดชลบุรีกล่าวต่ออีกว่า กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ เป็นความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และสำหรับการตรวจเครื่องชั่งหากถูกต้องเที่ยงตรงได้มาตรฐานจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรองเพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานแล้วส่วนเครื่องชั่งที่ชำรุดจากการใช้งานและมีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่จะทำการยึดเพื่อรอทำลายตามขั้นตอนต่อไปหากพบเครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อเอารัดเอาเปรียบด้านน้ำหนักซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปีและปรับไม่เกิน 120,000 บาท หากผู้ใดพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569