-กรมชลประทานชุมชนน้ำแล้ง

กรมชลประทานร่วมกับทต.หนองปลาไหล เล็งหาพื้นที่สร้างฝายกักน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง

ที่บริเวณฝายน้ำ ม.3 ฝายหนองปลาดุก นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายเกริก ปราบรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินทางมาสำรวจพื้นที่ในการจัดสร้างฝ่ายน้ำธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน นายธนา อุทาทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 2 โครงการชลประทาน นำทีมช่างกรมชลประทาน ร่วมตรวจสอบแนวลำรางสาธารณะ หลังจากที่กรมชลประทานได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างฝายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำธรรมชาติในพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชนให้ได้มากที่สุด ในช่วงหน้าแล้ง

นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับพื้นที่ทางกายภาพของตำบลหนองปลาไหล เป็นพื้นที่ๆ มีน้ำจากพื้นที่ด้านบน ไหลลงมาเป็นจำนวนมาก แล้วผ่านตำบลหนองปลาไหล ไหลลงทะเล ที่ผ่านมาเป็นลักษณะเช่นนั้น และในช่วงหน้าแล้งฝายน้ำดังกล่าวที่มีอยู่ ซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่สามารถจุน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ตลอดหน้าแล้ง ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้น้ำดังกล่าวในภาคการเกษตร หรือในการอุปโภคบริโภค ต้องประสบความเดือดร้อน

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น นายบวร กล่าวว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างแหล่งน้ำเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถใช้ประโยชน์จากการแหล่งน้ำธรรมชาติได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้ประสานไปยังกรมชลประทานในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่ ม.4 ข้างฟาร์มแกะพัทยา เพื่อกักเก็บน้ำก่อนที่จะปล่อยน้ำธรรมชาติลงสู่ทะเลโดยเปล่าประโยชน์ โดยกรมชลประทานส่งช่างลงมาสำรวจลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ เพื่อดำเนินการเขียนแบบฝายน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะในการรองรับน้ำ

คาดว่าการสำรวจพื้นที่และการเขียนแบบน่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในปี 2566-2567 และดำเนินการก่อสร้างตามลำดับ ซึ่งโครงการก่อสร้างฝายดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยแล้งในพื้นที่ได้.