เมืองพัทยาเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 งาน PATTAYA COUNTDOWN 2022 ต้องโชว์ใบรับรองฉีดวัคซีน 2 เข็ม+ผลการตรวจATK

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022) พร้อมด้วย นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยว อาทิ สถานีตำรวจภูธรพัทยา สภ.บางละมุง มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดงาน การแสดงพลุ การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และชุดหน่วย EOD

โดยปีนี้จัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัดต้องปฎิบัติตามระเบียบ ดังนี้

ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม แสดงหลักฐานผ่านทางทาง แอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID – 19 (ATK / PCR) เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง(พร้อมใบรับรองทางการแพทย์) และต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 %

ในส่วนพื้นที่รอบการจัดงานสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมงานได้ 7,000 คน ส่วนบริเวณเวทีสามารถบรรจุเก้าอี้นั่ง โดยมีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ได้อีกจำนวนทั้งหมด 2,500 ที่นั่ง สำหรับการจัดการจราจรจะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 15.00-02.00 น. ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2564