-การเมือง

ศาลสั่ง “ชัยวัฒน์ อินอนงค์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกบางเสร่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกา มีหนังสือ ที่ ศย 100 (อม)/330 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งคำสั่งศาล เรียนนายกเทศมนตรีบางเสร่ โดยหนังสือฉบับดังกล่าว มีใจความว่า ด้วยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้รับคำร้องคดีหมายเลขดำที่ อม.20/2564 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ ผู้ถูกกล่าวหา ไว้พิจารณา และมีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา หยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งตำแหน่งนายกเทศมนตรีบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง นับแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่ง จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

จากการสอบถาม นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ ทางโทรศัพท์ กล่าวถึง กรณีศาลฎีการับคำร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น น้อมรับคำสั่งศาล และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และมั่นใจในระบบกระบวนการยุติธรรม

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลบางเสร่ เพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้