วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+กาชาดชุมชน

กาชาดจังหวัดชลบุรีมอบบ้านกาชาดตามโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจฯ

บางละมุง,ชลบุรี (7 พ.ย.2566) เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำโดยนางประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดฯ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดตามโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566 ณ บ้านเลขที่ 93/6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง กล่าวว่า การมอบบ้านกาชาด ตามโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566 รายนางสมนึก พรหมสิงห์ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

นางสมนึก พรหมสิงห์ อายุ 69 ปี เป็นผู้สูงอายุ พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว เพียงลำพัง สามีเสียชีวิต มีบุตร 2 คน แต่ได้แยกย้ายไปอยู่ที่อื่น นางสมนึกมีรายได้ทางเดียวจากเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากมีโรคประจำตัว ด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ประกอบกับได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง เนื่องจากเดินสะดุดล้ม ต้องใช้เก้าอี้ไม้ช่วยพยุงในการเดิน สิทธิการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ที่อยู่อาศัยเดิมของนางสมนึก มีสภาพทรุดโทรม ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซ่อมแชมได้ด้วยตนเอง เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอบางละมุง พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จึงร่วมเสนอชื่อ นางสมนึก เพื่อขอรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเหล่ากาขาดจังหวัดชลบุรี ในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ งบประมาณเป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ด้านนางประภัสรา ศรีทอง กล่าวว่าในปี 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 10 อำเภอ จำนวน 18 หลัง และซ่อมแชมบ้าน รวม 6 อำเภอ จำนวน 10 หลัง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ทำให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีบ้านที่อยู่อาศัยมั่นคงถาวร