เมืองพัทยาจับมือพาณิชย์จังหวัด ลุยตรวจเครื่องชั่งตวงวัดตามร้านค้า ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค

เกาะล้าน ชลบุรี (13 ธันวาคม 2564 ) เมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) นำโดย ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวเข็มทราย ระหาญนอก ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) เจ้าหน้าสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ร่วมกันตรวจแนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการและการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด พื้นเกาะล้าน

ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าาว่า การมาเกาะล้านในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ออกตรวจแนะนำการปิดป้ายแสดงสินค้าและตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ซึ่งเป็นการตรวจเนื่องในโอกาสเปิดเมือง หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะมาถึง เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา การไม่แสดงราคาสินค้าและบริการอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน และตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้บริโภคนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและสำหรับการตรวจเครื่องชั่งหากถูกต้องเที่ยงตรง ได้มาตรฐาน จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรองเพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานแล้ว ส่วนเครื่องชั่งที่ชำรุดจากการใช้งานและมีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จะยึดเพื่อรอทำลายตามขั้นตอนต่อไป หากพบเครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อเอารัดเอาเปรียบด้านน้ำหนัก ซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 120,000 บาท หากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ และมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569