ทต.หนองปลาไหลเตรียม SET ZERO รายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังพบลงทะเบียนซ้ำซ้อน

ชลบุรี (30 สิงหาคม 2564) นายชัยยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยถึงแผนการทำงานในการจัดสรรการรับการฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ประสบปัญหารายชื่อที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางเทศบาลได้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในช่วงแรก มีประชาชนต้องการเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลจึงจัดสรรวัคซีนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางภาครัฐต้องการ และตามวัคซีนทีได้รับการจัดสรร อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ โดยยังคงยึดหลักการนำรายชื่อจากการลงทะเบียนที่เทศบาลในการโทรศัพท์ตามให้มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งทั้งหมดจะเป้ฯการดึงเอารายชื่อจากการลงทะเบียนครั้งแรกของทางเทศบาลมาใช้

ต้องยอมรับว่ารายชื่อที่ทางเทศบาลมีอยู่นั้นไม่เป็นปัจจุบัน สำหรับรายชื่อผู้ที่ยังไม่รับการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน เนื่องจากว่าปัจจุบันพบว่าหลายๆหน่วยงานก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน ซึ่งพบว่าในบางครั้งก็ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนที่ทางเทศบาลจะโทรตามด้วยซ้ำไป อาทิ ผู้ที่ทำงานบริษัท บางบริษัทจัดซื้อวัคซีนเพื่อทำการฉีดให้กับพนักงานไปแล้ว บางรายลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเทศบาลในการรับลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มจาก อบจ.อีก 1,200 คน รายชื่อส่วนนี้จะหายไปแต่ทางเทศบาลจะไม่ทราบก็เรียกรายชื่อเดิมมารับการฉีดวัคซีนอีก ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานซ้ำซ้อน อาทิ โทรศัพท์หา 1,000 คน พบว่า 200 คน ยังไม่ได้รับการฉีด

ส่วนวัคซีนชิโนฟาร์มที่ลงทะเบียน 1,200 คน ในโควต้าของเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้น น่าจะมีผู้ฉีดวัคซีนไม่ตามจำนวน เนื่องจากว่าระหว่างที่รอวัคซีนจาก อบจ.จะมีการเรียกผู้ที่ลงทะเบียนของเทศบาล ทำให้พอได้รับลำดับการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ประชาชนที่ลงทะเบียนก็จะไปฉีดก่อน ทำให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนชิโนฟาร์มจาก 1,200 คน อาจจะไม่ครบตามจำนวน และจากการสอบถามไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่สามารถที่จะนำบุคคลอื่นมาแทนที่รายชื่อที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสของคนที่อยากฉีดวัคซีน และคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ดังนั้นทางผู้บริหารเทศบาลจึงได้มีแนวความคิดในการ SET ZERO รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใหม่ทั้งหมด เปิดรับลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนที่ใด ทั้งในเขต และ พื้นที่อื่น เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและให้ประชาชนในพื้นที่ได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงที่สุด ปัจจุบันทั้งในส่วนของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ได้รับการฉีดวัคซีนเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม คงต้องฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนัก รวมถึงมั่นใจในการฉีดวัคซีนว่าวัคซีนทุกตัวล้วนแต่เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยทั้งสิ้น และฉีดก่อนมีภูมิคุ้มกันก่อน.